Kekemelik Forum

Tam Versiyon: Kekemelik Kaçınma Davranışlarını Azaltma Terapisi Göz Kontağı Kurulması - Süreç 1 by sheehan
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ESTABLISHING EYE CONTACT
Interpersonal communication is nearly always facilitated by eye contact, and that between speaker and listener is particularly important. You soon learn that you shape the audience response depending on the attitude you display. Good eye contact indicates an interest in what you are saying and what the listener is thinking. If you avert your eyes when you stutter, you increase the shame and the mystery, and you lose touch with your audience. Four points are particularly worth noting:
1. Establish eye contact before you begin to speak. Two or three seconds of quiet eye contact can get you off to a better start.
2. Some people will look away no matter how much you try to keep contact. To succeed, it is sufficient that you look at them.
3. At first you may find yourself staring people down, but don’t worry about it. You can over-correct a little and then let the pendulum swing back. No stutterer ever had a sustained problem with too much eye contact.
4. Later on you may occasionally look away from your listener, which is natural. But be sure you don’t look down or away just at the moment of stuttering.
Here are some specific assignments we have found helpful. Do these, or devise comparable ones for yourself. Learning how to give yourself assignments is like acquiring any skill such as typing or piano playing. Keep your goals practical and specific so that you will have something definite to report.
a. Write down the names and eye colors of 10 people to whom you stutter.
b. Using a mirror at home, see if you can keep eye contact with yourself while reading aloud. Notice what you do!
c. Write down 25 words on which you stuttered while maintaining eye contact.
d. Use your name with good eye contact to 5 different people.

1.GÖZ KONTAĞI KURMAK
Dinleyen ve dinleyici arasında özellikle önemli olan göz kontağı bireyler arası iletişimi çoğu kez kolaylaştırmıştır. Hatta bunu sen kendin iletişim kurduğun dinleyiciye gösterdiğin tavra göre dinleyiciden aldığın cevapla hemencecik öğrenirsin. İyi bir göz kontağı senin söylediğin şeylerle ve karşı tarafında düşündüğü şeylerle ne kadar ilgili olduğunu gösterir. Eğer kekelediğin zaman gözlerini kaçırırsan, bu durum senin utanma ve kekemeliğini gizleme semptomlarını arttırır. Ve dinleyiciye değen tarafını da kaybetmene sebep olur. Bu konuda özellikle değer 4 tane nokta vardır ki not edilmeye değer.

1. Konuşmaya başlamadan önce göz kontağı kur. İki, Üç saniyelik sessiz şekilde göz kontağı kurman daha iyi bir konuşmaya başlaman için kurtarıcı olabilir.
2. Bazı insanlar senin ne kadar göz kontağını koruduğuna çok fazla önem göstermeyebilirler. Başarılı olmak , Onlar sana bakmasa bile senin onlara bakmanla gelecektir.
3. Başta , sen onlara bakarken onların yere baktığı insanlar karşına çıkabilir. Bunu dert etme. Çok minik üstüne düşebilirsin bu şeyin ve sonra çarkların tersine döndüğü (yani artık onun da sana bakmaya başladığını) göreceksin.
4. Konuşurken ara ara gözlerini dinleyicilerden çevirebilirsin. Bu çok doğal. Fakat özellikle kekelediğin zamanlarda başa yere veya aşağıya doğru bakmadığına dikkat et.

Burada faydalı bulduğumuz bazı alıştırmalar var. Bunları veya kendinize göre bunları değiştirerek yapabilirsiniz. Bir şeyi kendi kendine yapabilme alışkanlığını edinmek, yazı yazma ve piyanı çalma süreçleri gibi süreç ister. Pratikteki hedeflerini yapmaya sadık kal ve bunları yaparak bazı şeyleri tanımlayabileceğin edinimlerin olur.
a. Karşısında kekelediğin 10 kişinin isimlerini ve göz renklerini bir kağıda yaz. (Aslında burada ne durumda olduğunu görmüş oluyorsun)
b. Evde ayna kullanarak, kitap okurken kendinle iyi bir göz teması kurup kuramadığına bak. (Bu da durumunu belirlemede bir ölçüt)
c. Göz teması esnasında çoğunlukla kekelediğin 25 tane kelimeyi yaz.
d. 5 farklı kişiye kendi isminle başlayarak göz teması kurarak konuşmaya başla.

Yukarıda yazılan basamaklar iyi bir göz kontağı kurmayı başarman için önayak olabilecek şeylerdir. Bunları kendinize göre değiştirebilirsiniz.

by sheehan
translated eeraslan
Bazı arkadaşlar diyebilir. Ben göz teması kurduğum zaman daha çok kekeliyorum diye. Tekrar etmek gerekirse burada amaç, göz teması kurduğunda daha fazla kekelemek veya kekelememek değil. Kekelemenden utanmayle ilgili duygusal tamir yapmaktır. Ve en önemlisi de kekelediğin anlarda özellikle göz temasını kesmeyerek ondan utanmadığını kendi bilinçaltına öğretmek. Kesersen utandığını ve kendinin garip karşılandığı bir duruma sokabilirsin..Sadece kekele ve göz temasını abart gerekirse.. Özellikle duyarsızlaştırmadaki alan çalışmalarında göz teması kurmaya çok dikakt edilir.