Kekemelik Forum

Tam Versiyon: Gönüllü Kekemeliğin Çeşitleri
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Merhaba arkadaşlar,
Abenteuer Stottern (Kekemlik Macerası) isimli ve Almanya'nın tanınmış kekemelik terapistlerinden Wolfgang Wendland tarafından yazılmış kitaptan size gönüllü kekemeliğin neyin nesi olduğunu daha iyi anlamanız için bir bölüm çevirdim.
Size iyi okumalar! (Sayfa 41-42*)

Alıntı: Gönüllü kekemeliği sistematik olarak uygulamak

Kekemelikle ilgili değişkenlik ve bedene yönelik çalışmalar temelinde (...) gönüllü kekemelik derinlikli bir duyarsızlaşma çalışması olarak farklı konuşma ortamlarında ve değişik iletişim bağlamlarında hem terapi odasında, hem de günlük yaşamda (alan çalışması ve ev ödevi biçiminde) uygulanacaktır.
Bu konuda gönüllü kekemeliğin üç varyantı bulunmaktadır:
  • Bilinçli ve alternatif kekemelik olarak gönüllü kekemelik: Dinleyicilerin algıladığı kekemelik danışanın gerçek spontane kekemeliği gibi değildir, bilakis 'aldatmaca' bir kekemeliktir. (…) Dinleyiciye danışanın gerçek kekemeliğinden çok farklı fakat sürekli olarak kontrol edilebilen bir kekemelik sergilenir. Bu arada kayda değer istem dışı kekemelik olayları ortaya çıkmamaktadır. Kekemelerin çoğu kısa zamanda böylesi yeni, aldatmaca bir kekemelik türü bulurlar: bazıları kendi spontane kekemeliklerinden daha belirgin semptom sergilemesini tercih ederler. Uzun ama bilinçli olarak gösterilen bloklara bile ortaya çıkan iç rahatlığı nedeniyle tahammül edilebilir. Ancak danışanların çoğu eforsuz, (yani sessiz bloklar yerine yumuşak tekrarlamalar) düşük tempolu (yani makineli tüfek gibi hızlı tekrarlamalar yerine yavaşlatılan tekrarlamalar) ve alçak sesli bir kekemelik ve bunun eşliğinde daha yumuşak ve esnek beden hareketleri tercih ederler (yani sert ve hareketsiz yerine yumuşak hareketli ve rahat).

  • İsteyerek kekelemek olarak gönüllü kekemelik: Birey kendi semptomları dahilinde fakat bu sefer isteyerek kekeler: Ancak semptomların başlangıcı, akışı ve sonu kontrol edilebilir. (…)

  • Yeni bir iletişim rolü çerçevesinde gönüllü kekemelik: Amaç kekemeliğin kendisinin değil de beden dilinin ifade biçimi değiştirilerek kekemenin muhatabıyla kurduğu iletişimin önceki biçiminden oldukça farklı bir biçimde kurulması. Bu doğrultuda düşünsel imajlar aracılığıyla cazip bir konuşmacı rolü oluşturulur ve farklı varyantlarla denenir: Girişken, güler yüzlü sıfatlı veya öz güvenli, ukala roller kibar, cana yakın olarak algılanan roller kadar faydalıdır. Danışana verilen 'kibarca, sevimli bir biçimde kekele' talimatı (hele terapistin de bunu bir model olarak sergilemesi durumunda) semptomların kendiliğinden daha hafif, daha yumuşak ve daha ender çıkmasını beraberinde getirir - kekemeliğin yarattığı eziklik ilgilinin yüz ifadesinden kayboluverir.
    Pozitif öz algı bir karşıt koşullanma olarak korkuya karşıtlık durumu yaratır ve bu vesileyle duyarsızlaştırma olarak etki yapar.
Çeviren: Petra

*) Abenteuer Stottern, Wolfgang Wendlandt, Demosthenes Yayınları, Köln 2010)