Kekemelik Forum

Tam Versiyon: HAYVANLAR DA KEKELER Mİ?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
HAYVANLAR DA KEKELER Mİ?-KEKEMELİĞİN NÖRAL TEMELLERİ


"Yok canım daha neler" dediğinizi duyar gibiyim. Hayvanlar konuşmuyor ki kekelesin!
 
Şu ana kadarki bilimsel bilgiler hayvanların karmaşık iletişim sistemlerine sahip olmalarına rağmen insanda anladığımız manada bir dil ya da konuşma özelliğine sahip olmadıklarını göstermekte. Ancak insanla hayvanda var olan ortak bir özellik ses üretimi.
Bir kuş türü olan Zebra Finch şarkılarını aynen insanlarda olduğu gibi dinleme ve taklit yoluyla öğrenir. Kubikova ve ark.’nın (2014) yaptıkları bir çalışmada Zebra Finch’te basal ganglia parçası olan X Bölgesi adı verilen alan hasarlandığında kuşların şarkı söylerken belli notalarda kekemeliktekine benzer bir takılma davranışı gösterdiği bulunmuştur. Ancak insandakinden farklı olarak takılmalar ses üretiminin başında değil sonlarda olmuştur. Hasarlanan bu bölgenin nörogenez ile aylar içinde düzelmesi sonrası takılma davranışı da ortadan kalkmıştır. İnsanlarda da bazal ganglia hasarları edinilmiş kekemeliğe neden olur. Bazal ganglia’nın etkilendiği bir başka hastalık olan Parkinson Hastalığı’nda da kekemeliğe benzer bir akıcısızlık ortaya çıkar.
Bu çalışmadaki gibi kanıtlar türler arasında mekanizmaların ortaklığı ve insanda var olan problemin patofizyolojisinin anlaşılması ve nöromotor teorilerin test edilebilmesi açısından önem taşıyor.
Bunun için de "Zebra ispinozundaki ses öğrenme süreci, insanların ses üretmeyi öğrendikleri sinirsel ve davranışsal mekanizmaları incelemek için bir model sistem sunar. Zebra ispinozları gibi ötücü kuşların beyinlerinin iletişime ayrılmış özel alanları vardır. Bu nedenle kekemelik gibi konuşma bozukluklarını incelemek için hayvan modelleri olarak kullanılmışlardır."